Les – domač, obnovljiv in
okolju prijazen vir energije.
Bukova drva - biomasa
Gozdovi - obnovljiv vir energije

Gozdovi opravljajo številne ekološke, socialne in gospodarske funkcije. Le ohranjeni in negovani gozdovi lahko opravljajo vse te funkcije in so hkrati zanesljiv in trajen vir lesa. Les, uporaben v energetske namene, je le eden izmed gozdnih lesnih proizvodov, vendar pa v zadnjem času, predvsem zaradi cen fosilnih goriv, pridobiva na pomenu. Drva so eden od najboj ekoloških obnovljivih virov enegrije.

En kubični meter lesa nadomesti ca. 200 litrov kurilnega olja, kar pomeni, da v kolikor porabi gospodinjstvo letno 3000 l kurilnega olja, bi ob prehodu na les letno porabili od 10 do 15 m3 zračno suhega lesa listavcev ali 14 do 18 prm polen. Vrednosti so okvirne in odvisne predvsem od kakovosti goriva in od kurilne naprave. Iz navedenega lahko sklepamo, da je les tudi eden najcenejših virov ogrevanja.

Ogrevanje z drvmi poskrbi za prijetno klimo v bivalnih prostori in je okolju prijaznejše. Količina ogljikovega dioksida sproščenega v okolje pri kurjenju lesa je enaka, kot pri razkrajanju le-tega v naravi.

Priprava drv

Polena so tradicionalna oblika lesnega goriva. To so razžagani in razcepljeni kosi lesa, dolgi od 30–50 cm, ki jih pridobivamo neposredno iz okroglega lesa ali iz predhodno izdelanih metrskih okroglic ali cepanic. Cepanice so 1 m dolgi kosi lesa, ki jih pridobivamo iz okroglega lesa s premerom nad 10 cm. Okroglice so 1 m dolgi kosi okroglega lesa, ki jih pridobivamo iz lesa s premerom do 10 cm.

Postopek priprave:

- Les posekamo takrat, ko je vsebnost vode v njem najmanjša –
to je v času mirovanja (jesen, zima in zgodnja pomlad).
- Posekan les spravimo iz gozda in ga razžagamo ali razcepimo na 1 m.
- Metrske cepanice ali okroglice zložimo na zračno in sončno mesto.
- Skladovnico pokrijemo in jo tako zaščitimo pred dežjem ali snegom.
- Les sušimo najmanj 6 mesecev.

Kubični meter (m3)

je prostornina lesa brez vmesnih, praznih prostorov (prostornina kocke s stranicami 1 m). Uporablja se kot mera za okrogli les.

Prostorninski meter (prm)
je skladovnica (velikosti kocke s stranicami 1 m) zloženih kosov lesa vkljucno z zracnimi vmesnimi prostori. Uporablja se kot mera za polena, cepanice in okroglice. Za primerjavo: 1 prm zloženih metrskih cepanic = 0,85 prm zloženih 30 cm polen.

Nasuti meter (nm3)

je nasutje manjših kosov lesa (drva, sekanci, žagovina itd.) v zaboju s prostornino 1 m3.

Klaftra (ljudski izraz)
v splošnem trgovanju pomeni v skladovnico zložene metrske cepanice, dolžina skladovnice je 4 m, višina je 1 m.

Kaj vpliva na kurilno vrednost lesa?


Vsebnost vode oziroma vlažnost

Na kurilno vrednost najbolj vpliva vlažnost lesa oziroma vsebnost vode. V procesu zgorevanja lesa voda izhlapeva, pri tem pa se porablja energija. Za izhlapevanje 1 kg vode potrebujemo 0,68 kWh energije. Torej: več kot je vode v lesu, več energije porabimo za njeno izhlapevanje in manj je ostane za naše ogrevanje!

Glede na vsebnost vode v lesu ločimo:
1. svež les – les takoj po poseku, ki ima vlažnost nad 40 %;

2. gozdno suh les – les približno pol leta po poseku v primeru zimske sečnje oz. približno 4 mesece po poseku v primeru poletne sečnje, ki ima vlažnost od 20 do 40 %;

3. zračno suh les – les, ki se je sušil vsaj šest mesecev v zracnih in pokritih skladiščih in ima vlažnost do 20 %;

4. tehnično suh les (umetno sušenje) – les, ki ima vlažnost od 6 do 15 %.

Na vsebnost vode lahko vplivamo z ustrezno pripravo in sušenjem goriva.

Okroglica, ki se je sušila v senci nepokrita, je imela po enem letu vsebnost vode nad 50 %. Cepanica, ki se je sušila na soncu v pokriti skladovnici, je imela po 4 mesecih sušenja vsebnost vode le 20 %. To dokazuje, da je zelo pomembno, kje in kako sušimo polena.

Vsakih 10 % vode zmanjša kurilno vrednost lesa za 12 %. Če kurimo gozdno suh les, porabimo 1/4 energije, uskladiščene v lesu, za
izhlapevanje vode.

Tem bolj suha drva kurimo boljši imamo izkoristek. Suha drva ugodno vplivajo tudi na življensko dobo kurilne naprave in dimnika.

Pokličite še danes in naročite naravno toploto v svoj dom:)

041 619 310

Suha drva za kurjene

Bukova drva - Hrastova drva - Gabrova drva - Mešana drva


Ekološka kmetija Bregar

Grosuplje

suha.drva@gmail.com